Düzenleme Komitesi


-Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA-Sempozyum Başkanı (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Müdürü)
-Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ- Sempozyum Eş Başkanı (Marmara Üniversitesi, ANKOS Derneği Başkanı)
-Öğr. Gör. Kübra ZAYİM (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilgi ve Belge Uzmanı)
-ilker YILDIRIM (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilgi ve Belge Uzman Yardımcısı)
-Ayfer TOKLU (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Memuru)

Sempozyum Program Komitesi


-Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY - Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Bölüm Başkanı
-Prof. Dr. Tuba KARATEPE - Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi
-Prof. Dr. Berat BİR - Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi/KAGEM Koordinatörü
-Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK - İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi
-Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ - Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi/BEYAS Koordinatörü
-Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi
-Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi/ Meteoroloji Mühendisi/Afet Yönetimi Uzmanı
-Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN - Bezmialem Vakıf Üniversitesi/Rektör Yardımcısı/Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
-Prof. Dr. Dilek Sema ARACI - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Dekan/ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
-Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Danışmanı/ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
-Prof. Dr. Hacı Mehmet TÜRK- Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı/ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
-Doç. Dr. Orhan YILMAZ - ULABKİM Türk Tıp Dizini Komitesi/Başkan
-Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ - İstanbul Üniversitesi Sosyoloji/Öğretim Üyesi
-Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ - Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/Daire Başkanı
-Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA - Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi
-Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR - Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi/Öğretim Üyesi
-Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜYÜKLÜ - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Öğretim Üyesi
-Tiina HEİNO - Helsinki University - Terkko Library/Information specialist
-M. Hasan ATASOY - Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü/Koordinatör
-Abdullah Murat METE - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı/Uzman
-Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA-Bezmialem Vakıf Üniversitesi/Kütüphane Müdürü
-Öğr. Gör. Kübra ZAYİM-Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ /Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
-İlker YILDIRIM - Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ /Bilgi ve Belge Yönetimi Uzman Yardımcısı