GENEL BİLGİLER

Yök Davet Yazısı için

Tıklayınız

1.Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu YÖK yazısı için

Tıklayınız

Kimler Katılabilir ?


• Bilgi ve Belge Yöneticileri
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları/Direktörleri/Müdürleri/Uzman Personelleri
• Arşiv Uzmanları
• Tıbbi Dokümantalistler
• Akademisyenler
• Hekimler
• Kütüphaneciler
• Bilgi Profesyonelleri
• Bilgi Yöneticileri
• Uygulamacılar
• Araştırmacılar
• Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Sağlık Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Konu Alanına Yönelik Hizmet Veren Yayın Evi Temsilcileri ve Çalışanları
• Karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar)
• Sempozyum Konusuna Yönelik Hizmet Sağlayan Kurum Personelleri

Dokümanlar

Bezmialem Valide Sultan Tanıtımı için Tıklayınız
BVU Kütüphaneleri için Tıklayınız
İstanbul Tanıtımı için Tıklayınız
Bilgi Belge Yönetimi Bölümleri için Tıklayınız

Sempozyum Afişi

Tıklayınız

Bağlantılar

Üniversite Web Sayfası için Tıklayınız
Kütüphane Web sayfası için Tıklayınız